CELOSTÁTNÍ SPECIÁLNÍ VÝSTAVA KNÍRAČŮ

Areál Pesopark Praha - Uhříněves
29.9.2019

  Hlavní stránka   |   Propozice všech akcí   |   Propozice CSV  
Testování srsti na výstavě

Na výstavě bude prováděno testování srsti na přítomnost barviva.
Odmítnutí odebrání vzorku srsti nebo pozitivní nález, mají za následek diskvalifikaci psa.
Odesláním přihlášky vystavovatel souhlasí s odebráním vzorku srsti.